© 2019 | LÉVA URBAN DESIGN

1/3

Medvirk

Aktuelt nå:

 

Hvordan kan Økern sentrum utvikles til et attraktivt og levende sentrumsområde i hjertet av Hovinbyen?

Om Medvirk Økern sentrum:

Dette er en nettside hvor du kan finne informasjon om det pågående arbeidet med involvering av innbyggerne i forbindelse med utviklingen av Økern sentrum. 

 

Kartskisse: planavgrensning Økern sentrum

Nabolagsundersøkelse

2019

1969

Økernsenteret står ferdig og fungerer som avlastning for sentrum

2000-tallet

Fra trafikknutepunkt

og næringssentrum

Ny visjon

til et attraktivt, urbant og levende

bysentrum i Hovinbyen

På informasjonsmøte vil du både få høre mer om ny visjon for Økern sentrum, få informasjon om videre prosess og kunne gi innspill til planarbeidet

Fra januar og utover våren vil det bli gjennomført flere medvirkningsarrangementer, både åpne og spesielt rettet mot utvalgte grupper

Medvirkningsarrangementer

Høst 2020

Planforslag til offentlig høring

Planfasen avsluttes høsten

2020

INFORMASJONSMØTE

11 november

1969

1966

T-banen kommer til

Økern

2014

 Arbeider med lokk over veisystemer og ny T-banestasjon ferdigstilles

Det har blitt arbeidet med planer for videreutvikling

av Økern som

sentrum for

handel og næringsliv

Informasjonsmøte

11 november

Vil du bli bedre kjent med planprosessen?

Ønsker du å sende inn formell merknad

2020

For Økern sentrum er involvering av lokalbefolkningen

viktig for å lykkes

Vi inviterer derfor nå nabolaget og Hovinbyen til å ta del i prosjektet

 

Ta del i utviklingen nå!

I forbindelse med planoppstart for Økern sentrum så vil det avholdes et orienteringsmøte for prosessen med reguleringssaken og medvirkningsprosessen. Informasjonsmøtet blir den 11.12.19 fra kl. 18.00 til 19.00 i høyblokka, Økernveien 145

I nabolagsundersøkelsen ønsker vi å få bedre innsikt i dagens bruk, behov og hvilke interesser som finnes i nærmiljøet både for de som bor, besøker og arbeider på Økern! Lanseres den 11.12.19

 

Del undersøkelsen med venner og bekjente som kan finne den aktuell!

Vi arbeider kontinuerlig med tilrettelegging av medvirkningsaktiviter i forbindelse med prosjektet.

 

Siste nytt om medvirkning i Økern sentrum

INFORMASJONSMØTE 11.12.19

I forbindelse med oppstart av planarbeidet avholdes et innledende orienteringsmøte åpent for naboer og andre interesserte
Når:   O
nsdag 11. desember fra 18.00 til 19.00
Hvor: Høyblokka på Økern, Økernveien 145
 
Vel møtt!

Annet aktuellt materiale å utforske om Økern

 

Her har vi samlet litt av hvert aktuelt for Økern sentrum

Fra land til veikryss til by - historen om Økern utspiller seg på selve hovedscenen av byutvikling i Norge!

Hovinbyen er pekt ut som Oslos største byutviklingsområde med en tidshorisont på 30-50 år!

Her legger vi flere lenker aktuelle for Økern etterhvert