© 2019 | LÉVA URBAN DESIGN

Medvirk

Aktuelt nå:

 

Hvordan kan Økern sentrum utvikles til et attraktivt og levende sentrumsområde i hjertet av Hovinbyen?

 

Kartskisse: planavgrensning Økern sentrum

Om Medvirk Økern sentrum:

Dette er en nettside hvor du kan finne informasjon om det pågående arbeidet med involvering av innbyggerne i forbindelse med utviklingen av Økern sentrum. 

Vil du bli bedre kjent med planprosessen?

Nabolagsundersøkelse

2019

1969

2000-tallet

Ny visjon

Medvirkningsarrangementer

Høst 2020

Informasjonsmøte

11 november

1966

2014

2020

Økernsenteret står ferdig og fungerer som avlastning for sentrum

På informasjonsmøte vil du både få høre mer om ny visjon for Økern sentrum, få informasjon om videre prosess og kunne gi innspill til planarbeidet

Fra januar og utover våren vil det bli gjennomført flere medvirkningsarrangementer, både åpne og spesielt rettet mot utvalgte grupper

Planforslag til offentlig høring

Planfasen avsluttes høsten

2020

T-banen kommer til

Økern

 Arbeider med lokk over veisystemer og ny T-banestasjon ferdigstilles

Det har blitt arbeidet med planer for videreutvikling

av Økern som

sentrum for

handel og næringsliv

Gjennom en nabolagsundersøkelse vil lokalbefolkningen

ta del i kartlegging av lokale forhold

Fra trafikknutepunkt

og næringssentrum

til et attraktivt, urbant og levende

bysentrum i Hovinbyen

Ønsker du å sende inn formell merknad

For Økern sentrum er involvering av lokalbefolkningen viktig for å lykkes og vi inviterer derfor nå nabolaget og Hovinbyen til å ta del i prosjektet!

1969

 

Siste nytt om medvirkning i Økern sentrum

NABOLAGSUNDERSØKELSEN  ØKERN

11.12.2019 ble Nabolagsundersøkelsen for Økern lansert og den var åpen for besvarelse frem til uke 2 i 2020. 

Hensikten med undersøkelsen var å få innsikt i lokale forhold og gi mulighet for et stort spekter av beboere til å ta del i prosessen innledningsvis. Undersøkelsen nådde ut til omlag 1250!

 

Ta del i utviklingen nå!

Vi arbeider kontinuerlig med tilrettelegging av medvirkningsaktiviteter i forbindelse med prosjektet så følg med!

Annet aktuelt materiale å utforske om Økern

 

Her har vi samlet litt av hvert aktuelt for Økern sentrum

Fra land til veikryss til by - historen om Økern utspiller seg på selve hovedscenen av byutvikling i Norge!

Hovinbyen er pekt ut som Oslos største byutviklingsområde med en tidshorisont på 30-50 år!

Her legger vi flere lenker aktuelle for Økern etterhvert