førlogo_okernsentrum.png
førArtboard 2.png

Historien om Økern

Navnet Økern stammer fra Øykrin, eller æykrin, som er sammensatt av æykr (eik) og vina (eng), og kan fortelle om tidligere eikeskog i området. Økern betyr altså "Eikenga".

 

Det er gjort funn fra jernalderen på Økern, men området ble først nevnt i historiske kilder i 1279 med gården Økern!

 

Senere har Politigården hatt adresse Økernveien 144, og var en god del forandret og modernisert etter at eiendommen ble utskilt fra gården Økernly i 1899. Den fikk navnet "Økernfryd" med bnr. 22.

I 1936 selges fabrikken til forretningsmannen Trygve Rønning som begynner og bygge om deler av første etasje til forretningslokaler. Først kommer Økerns første lille postkontor, omtrent midt på bygningen. Så åpner Rønning isenkram og fargehandel i lokalene ved siden av - og til slutt blir den delen som vender ut om Økernveien omgjort til kolonialforretning.

Økernsenteret ble åpnet i 1969 under navnet Økern sentrum.

Økern Gård (i dag Økernhjemmet)
Økern Gård (i dag Økernhjemmet)

Plassen Nordal (mot Østre Aker)
Plassen Nordal (mot Østre Aker)

Høyblokka (á 1969)
Høyblokka (á 1969)

Økern Gård (i dag Økernhjemmet)
Økern Gård (i dag Økernhjemmet)

1/7