Siste nytt om medvirkning i Økern sentrum

Fremtidsverksted!

12.02.2020 ble det avholdt et fremtidsverksted på Økern stasjon med det formål å innhente kunnskap fra lokale næringsdrivende, lag og foreninger om hvordan vi kan utvikle Økern sentrum til et levende lokalt og regionalt senter i Oslo!  Det ble en velykket aften med 30 deltakere fra både private og det offentlige. Innspillene ble tatt inn i planarbeidet - som begynner å ta form i en retning mot vårt felles Økern!

Nabolagsundersøkelse

2019

1969

2000-tallet

Ny visjon

Medvirkningsarrangementer

Høst 2020

Informasjonsmøte

11 november

1966

2014

2020

Økernsenteret står ferdig og fungerer som avlastning for sentrum

På informasjonsmøte vil du både få høre mer om ny visjon for Økern sentrum, få informasjon om videre prosess og kunne gi innspill til planarbeidet

Fra januar og utover våren vil det bli gjennomført flere medvirkningsarrangementer, både åpne og spesielt rettet mot utvalgte grupper

Planforslag til offentlig høring

Planfasen avsluttes høsten

2020

T-banen kommer til

Økern

 Arbeider med lokk over veisystemer og ny T-banestasjon ferdigstilles

Det har blitt arbeidet med planer for videreutvikling

av Økern som

sentrum for

handel og næringsliv

Gjennom en nabolagsundersøkelse vil lokalbefolkningen

ta del i kartlegging av lokale forhold

Fra trafikknutepunkt

og næringssentrum

til et attraktivt, urbant og levende

bysentrum i Hovinbyen

Kartskisse: planavgrensning Økern sentrum

Om Medvirk Økern sentrum:

Dette er en nettside hvor du kan finne informasjon om det pågående arbeidet med involvering av innbyggerne i forbindelse med utviklingen av Økern sentrum. 

Vil du bli bedre kjent med planprosessen?

 
 

For Økern sentrum er bred medvirkning essensielt for å lykkes med et godt bymiljø - det er derfor vi inviterer nabolaget og Hovinbyen til å ta del i prosjektet!

 

Melding fra administrator

På grunn av den pågående Korona-krisen opererer Økern sentrum i henhold til myndighetenes råd.

Medvirkningsaktiviteter er for tiden vanskelig å gjennomføre fysisk, men vi håper å kunne komme med gode løsninger innen kort tid.

I mellomtiden kan vi informere om at gjennom all medvirkningen som har blitt gjennomført til prosjektet, har det kommet frem mange fruktbare og gode innspill som har både har belyst og spisset plangrepet vårt mot en løsning som tar innover seg lokale ønsker og behov. Vi arbeider videre med planforslaget, men har endret en del fra hvor vi begynte på bakgrunn av de mange innspill vi har fått.

 

Under finner du en presentasjon av et oppdatert plangrep for Økern sentrum og oppsummering av alle medvirkningsaktiviteter frem til februar 2020.

< Benytt pilene til å navigere i presentasjonen >

< Benytt pilene til å navigere i presentasjonen >

 

Annet aktuelt materiale å utforske om Økern

Her har vi samlet litt av hvert aktuelt for Økern sentrum

Fra land til veikryss til by - historen om Økern utspiller seg på selve hovedscenen av byutvikling i Norge!

Hovinbyen er pekt ut som Oslos største byutviklingsområde med en tidshorisont på 30-50 år!

Her legger vi flere lenker aktuelle for Økern etterhvert

© 2020 | LÉVA Urban Design